Piiriveere Liideri 2018. a II taotlusvooru projektitaotlused said tegevusgrupi kinnituse

Piiriveere Liider kinnitas 2018. aasta II taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 12 projektitaotlust kogusummas 118 713,67 eurot arengustrateegia kahe meetme raames.

2018. aasta II taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 1.-17. detsember kahele toetusmeetmele - elukeskkonna arendamine (meede 1) ja ühistegevuse arendamine (meede 3.1). Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks kõik esitatud 22 projektitaotlust toetuse summas ligi 213,7 tuhat eurot.

Piiriveere Liideri juhatus viis 6.-8. veebruaril 2019 läbi elektroonilise juhatuse koosoleku, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Esitatud 22 projektitaotlusest said toetuse 12 taotlust kogusummas 118 713,67 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2018. aasta II voorus taotlemiseks avatud rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 10 taotlust summas 80 714,47 eurot.

Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: 2 taotlust summas 37 999,20 eurot.

Kinnitati 8 kolmanda sektori, 3 kohaliku omavalitsuse ning 1 ettevõtja poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 - 90 tööpäeva jooksul.

 
Lisainfo:
Endla Mitt

tegevjuht
MTÜ Piiriveere Liider
endla@piiriveere.ee
+372 512 7160
www.piiriveere.ee