„Koiva maja saali inventar.“ Räpina Inkubatsioonikeskus SA

Investeeringu sisu: 

Seinapeeglite ja käsipuu soetus koos paigaldusega, 60 tooli, 12 kokkupandava laua, raadio-magnetoola, helivõimenduse ja kapi soetus.

Projekti eesmärgiks luua piirkonna isetegevusrühmadele sobilikud tingimused tundide/treeningute läbiviimiseks, proovide tegemiseks ja esinemiskohaks. Luua võimalused koolituste, seminaride, teabepäevade korraldamiseks nendel aegadel, mil isetegevusrühmad ruumi ei kasuta.

Projekti oodatavad tulemused:

1. Paranevad isetegevusrühmade tegutsemise võimalused.

2. Mitmekesistuvad piirkonna (kultuuri)sündmused.

Toetus: 2 966,71 eurot

www.ariabi.ee