TAOTLEJA LUGU: MISSOMAA NOORTE TEGEMISED

Piiriveere Liiderist LEADER-toetust taotlenud MTÜ Misso Avatud Noorteklubi lugu pajatab Mariliis Raidma.


MTÜ Misso Avatud Noorteklubi loodi 2008. aastal ning seega on tegutsetud juba üle kümne aasta. Ühingu põhieesmärgiks on piirkonnas laste ja noorte harrastustegevuse ja kultuurielu elavdamine ning mitmekesistamine, uute tegutsemisvõimaluste levitamine, noorte aktiivsuse tõstmine ning nende mitmekesise arengu soodustamine. Noorteklubi tegevus ei keskendu üksnes noorte valdkonna arendamisele, vaid kogu väikese ääremaalise piirkonna ja kogukonna toetamisele.

Läbi aastate on noorteklubi tegevus olnud kord aktiivsem, teinekord kahjuks jälle passiivsem. Perioodil 2011-2018 oli MTÜ Misso Noorteklubi palgal noorsootöötaja, kes osalise koormusega noorteklubi igapäevast tegevust korraldas. Kohalike omavalitsuste ümberkorraldamisega toimus muudatus ka valla noorsootöö korraldamisel ning noorsootöö korraldamine jäi Rõuge Noorsootöö Keskuse ülesandeks. Noorteklubi peamiseks probleemiks läbi aastate on olnud noorsootöötaja leidmine, kuna töö on kahjuks osalise koormusega. Kui puudub aktiivne noorsootöötaja eestvedajana, siis noorteklubi tegevused on samuti passiivsemad ning uusi algatusi sünnib vähe. Kuid nii MTÜ kui ka valla eesmärk on leida lahendus, et piirkonna noorsootöö ei lakkaks eksisteerimast. Lisaks noorsootööteenuse osutamisele on MTÜ rolliks olnud olla koostööpartneriks teistele piirkonna organisatsioonidele, kutsuda ellu uusi tegevusi kogukonnas ning olla noorte algatuste toetajaks.

Noorteklubi mitmed tegevused viiakse ellu just noortekeskuse ruumides. Läbi aastate on noorteklubi kolinud ühest ruumist teise, kuna sealsed tingimused on olnud üsna kesised. Hetkel saab noorteklubi olla uhke tänaste ruumide üle. Noorteklubi kolis 2017. a suvel Misso koolimaja ruumidesse, kus noorte kasutada on ilusad, valgusküllased ja suured ruumid. Siin osas on just Piiriveere Liider olnud meie suurim koostööpartner ja toetaja. Kui vald on noorteklubi toetanud üksnes noorsootöötaja palgakulude hüvitamise osas, siis noorteklubi füüsiline keskkond on suuresti loodud erinevate projektide abil ja siinjuures on MTÜ Piiriveere Liidri toetus olnud asendamatu. Noorteklubi esimesed projektid Piiriveere Liidri taotlusvooru said esitatud 2011. aastal kui vallas loodi ka noorsootöötaja ametikoht. Alates sellest ajast kuni tänaseni on Piiriveere Liidri projektivoorudest kokku toetust saanud viis projekti ning projektide eelarve kokku on olnud ligi 33 000 eurot. Ühe väikese organisatsiooni ja piirkonna noorsootöö arendamise seisukohast on see toetus olnud väga märgiline ja oluline. See näitab, et iga noor on Piiriveere piirkonna jaoks oluline.

MTÜ Piiriveere Liider on aidanud soetada noorteklubi tegevuseks olulise inventari ja vahendid ning tänu sellele on noortekeskuses väga head tingimused ja mitmekesised võimalused noortel oma vaba aega veeta.  Noorteklubis on eraldi ruum nii piljardimängimiseks, samuti on kööginurk, noorsootöötaja tööruum ja X-boxi mängutuba. Piiriveere Liidrist on saadud toetust näiteks X-boxi, televiisori, arvuti, printeri, kõlarite, X-boxi mängude, piljardilaua, filmikaamera, pehme mööbli, lauamängude, köögimööbli ja -tarvete jaoks. Lisaks sellele on soetatud ka bändi- ja helitehnika, mida kasutab kohalik bänd ning rahvamaja. Helitehnikat kasutatakse samuti väiksemate noorte ürituste läbiviimiseks. Soetatud vahendid on loonud mõnusa keskkonna noortekeskusesse ning andnud noortele võimaluse tegeleda erinevate tegevustega ning samuti andnud tõuke järgnevate projektide kirjutamiseks. Läbi aastate on kõige populaarsem ning enim kasutust leidnud X-box, teiste väikeprojektidega on täiustatud tehnikat ning soetatud juurde ka vahendid, et oleks võimalik näiteks rallimänge mängida. Misso piirkonnas on just viimaste aastate jooksul tehnikaspordi vastu huvi jälle kasvama hakanud. Köögitehnika ja inventar on võimaldanud viia läbi kokandusringe noorteklubis ning seda juba noorte enda algatusena. Samuti on läbi viidud piljarditurniir ning toimunud on filmiring. Noorteklubi tegevuse aktiivsus sõltub väga palju välisest rahastusest, kui valdkonna arendamisse suunatakse enam vahendeid, siis suurenevad ka võimalused ning ka väikeses piirkonnas saab uusi tegevusi ellu kutsuda. Tänu erinevatele projektidele on noorteklubi saanud lisaks osaleda erinevatel väljasõitudel ning noorte algatusel ning koostöös vallaga tegutseb ka noorte tehnikaring, mille osas on Piiriveere Liider samuti noori olulisel määral toetanud.

Hetkel on noorteklubi ellu viimas Piiriveere Liidri ühisprojekti „MissoFest“. Koostööprojekt sai sõlmitud MTÜ Misso Avatud Noorteklubi, Misso Vallavalitsuse, MTÜ Hino Külaseltsi ja Kotli Köök OÜ vahel. Ühisprojekti tegevused viiakse ellu perioodil 2017-2019. Projekti eesmärk oli algatada mitmeid ühistegevusi Missomaa erinevates paikades, et aktiveerida kogukonda ning näidata piirkonna erinevate paikade mitmekülgsust. Samuti tõsta läbi erinevate koolituste piirkonna organisatsioonide võimekust, et ellu kutsutud ettevõtmised ja üritused saaksid tõusta kõrgemale ja professionaalsemale tasemele ning oleks tagatud nende järjepidevus. Koostöös MTÜ-ga Revolutsioon toimusid erinevad ürituste korraldamisega seotud koolitused vabaühendustele.  Koolitussarja tulemusena võib välja tuua, et koolitustel osalemise aktiivsus kahaneb aja jooksul, kuna osalejatel pole võimalust osaleda koolitustel järjepidevalt. See on ka üks oluline õppetund noorteklubile järgmisi tegevusi planeerides.  Lisaks sellele on juba toimund kaks toredat meelelahutuslikku üritust: kauni Hino järve ääres „Heinakuu Hetked Hinol“ ja omanäolises Tsiistre piirkonnas asuvas teemajas „Kariibi Kultuuri Festival“. Kohe-kohe on tulemas pereüritusena Misso laululaval jaanipäeva pidu „Pullijärve Jaanike“. Suve lõpul on võimalus oma keha ja meelt turgutada terviseüritusel ning ühisprojekti viimane üritus toimub sügisel.  Kui „MissoFest“ projekti koostööpartnereid algselt oli neli, siis tänaseks on meeskond kasvanud aina suuremaks. Kaasatud on piirkonna noored ja aktiivsed, kes soovivad piirkonda muuta atraktiivsemaks. Koostööpartnereid on juba ligi 10 ning väga positiivne on tõdeda, et piirkonna arendamine nii paljudele korda läheb.

Projektide kirjutamise ja elluviimise seisukohast on oluline eelkõige koostöö, raske on üksi midagi ära teha. Inimeste kaasamine mängib samuti väga suurt rolli. Piiriveere Liidri projekti kirjutamine iseenesest pole keeruline, oluline on lihtsalt alustada varakult, et oleks piisavalt aega, kuna alati kulub aega rohkem, kui esialgu planeeritud on. Leian, et kirjutamise protsessist olulisem on siiski projekti elluviimine. Ürituste korraldamisel on alati risk, et osalejaid ei ole piisavalt. Üks tõsiseid probleeme on kindlasti rahavoogudega arvestamine, kui organisatsioon ei ole tulu teeniv, siis takistuseks võib jääda rahaliste vahendiste olemasolu ning tegevuste elluviimine võib takerduda sellesse. Seetõttu on väga oluline mõelda läbi, kuidas projektis planeeritud tegevusi esialgu rahastatakse. Projekti kirjutamisel on kõige olulisem läbi mõelda, mis on konkreetse projekti eesmärk ning sellest tulenevalt planeerida ka tegevused. Samuti mõistlik on esialgu alustada väiksemate ideede ja plaanidega, et kõik tegevused siiski saaksid ellu viidud.

MTÜ Avatud Noorteklubi jätkab oma tegevusega ning ka tulevikus kirjutab aktiivselt projektide. Kuna noorsootööteenuse korraldus on üle antud valla allasutusele, siis noorteklubi põhiline eesmärk on projektipõhiselt tegeleda eelkõige Missomaa piirkonna arendamisega, seda siis kõigis olulistes valdkondades. Samuti soovime toetada noorte tehnikaringi, ellu kutsutavaid uusi algatusi, seista oluliste teenuste säilimise eest piirkonnas, koordineerida kohalikku elu ning olla koostööpartneriks kohalikule omavalitsusele ning Piiriveere Liidrile ja teistele organisatsioonidele.

 

Mariliis Raidma

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi

Juhatuse liige

 

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi koduleht