Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.

2020. a taotlusvoor on avatud 17.-26. august.

Toetust saab taotleda meetmetest:

  • Meede 1 - Elukeskkonna arendamine (eelarve 70 000 eurot). Maksimaalne toetussumma meetmes 20 000 EUR.
  • Meede 2 - Ettevõtluse arendamine (eelarve 159 891 eurot). Maksimaalne toetussumma meetmes 75 000 EUR.
  • Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine (eelarve 59 773 eurot). Ainult tegevusgrupi enda projektid.

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 28. oktoober 2020

Täpsem info taotlemise tingimuste kohta www.piiriveere.ee

Taotlemise kohta jagavad infot Piiriveere Liideri büroo töötajadvõimalik kokku leppida kohtumine Piiriveere Liideri büroos (Pargi 23, Räpina linn): 

Tiiu Marran: 5818 8890, tiiu@piiriveere.ee

Endla Mitt: 512 7160, endla@piiriveere.ee

Helen Zupsmann: 506 3956, helen@piiriveere.ee

Taotluse sisu koostamisel on võimalik konsulteerida ka Piiriveere Liideri meetmenõustajaga:

Kai Laanemaa: 524 2025, kai.laanemaa@vkrk.edu.ee