COVID taotlusvooru kokkuvõte

COVID meetme taotlusvooru  tulemused said 29. märtsil juhatuse koosoleku otsusega kinnituse. 

MTÜ Piiriveere Liider 2022. aasta COVID taotlusvooru esitati kokku 18 projektitaotlust.

Kõik esitatud 18 projektitaotlust saadeti hindamiskomisjonile sisuliseks hindamiseks toetuse summas kokku 209 045.51 eurot. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on 145 611.80 eurot.

Vooru esitatud 18-st taotlusest kinnitati paremusjärjestuse alusel 10 toetustaotlust kogusummas 145 611,80 eurot. Eelarvevahendite lõppemise tõttu jäid rahastuseta 2 projekti ja 6 projekti ei ületanud hindamiskriteeriumi lävendit.