Üldkoosolek kinnitas 2010.aasta rakenduskava

02.11.2009

01. oktoobril toimunud Piiiriveere Liider üldkoosolekul kinnitati 2010.aasta rakenduskava, mille järgi toetatakse Leader põhimõttel teostatavaid projekte 2010.aastal 6 992 366 krooniga.

Rakenduskava koosneb kuuest meetmest, mille peamiseks prioriteediks on tegevuspiirkonnas elukeskkonna arendamine ja maapiirkonna konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses.
Toetust hakatakse kasutama meetmetele:

  • Huvitegevuse võimaluste suurendamine (meede 1)
  • Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (meede 2)
  • Teenuste pakkumise taseme tõstmine (meede 3)
  • Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise (meede 4)
  • Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (meede 5)
  • Vähemarendatud kogukondade kaasamine (meede 6)

Meetmelehtede täpsemad kirjeldused SIIN .

MTÜ Piiriveere Liider asutati 30. märtsil 2006.aastal ning on praeguseks suurima liikmeskonnaga tegevusgrupp Eestis (101 liiget). Ühing moodustati Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Tegevusgrupp tegutseb Põlva-, Võru- ja Tartumaal. Tegevuspiirkona kuuluvad Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Piirissaare, Räpina ja Värska vallad ning nendes valdades tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, juhatuse esimees, GSM 55 65 5172 , e-post kaidimari@piiriveere.ee