Lõppes taotlusvoor

11.03.2013

1. märtsil lõppes käesoleva programmiperioodi viimane taotlusvoor, kus Piiriveere Liideril olid avatud kõik neli meedet. Piirkonna taotlejad olid aktiivsed - tähtaegselt esitati kokku 63 taotlust.
Meetmete vahel jagunesid taotlused alljärgnevalt:
Huvitegevuse meetmesse ( meede 1) esitati 22 taotlust
Pärimuskultuuri meetmesse ( meede 2) esitati 19 taotlust
Ettevõtluse meetmesse (meede 3) esitati 19 taotlust
Koostöömeetmesse (meede 4) esitati 3 taotlust
MTÜ-d ja sihtasutused esitasid 37 taotlust, kohalikelt omavalitsustelt tuli 6 taotlust ja äriühingutelt ja FIEdelt kokku 18 taotlust. Kaks projektitaotlust esitasid seltsingud.
Kokku taotleti rahastust üle poole miljoni euro. Eelarve seevastu on ca 250 000 eurot. Seega konkurents on tihe.
Pärast tehnilise kontrolli läbimist saadetakse taotlused hindamiskomisjonile hindamiseks.
Tegevusgrupi otsust taotluse kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta on oodata aprilli lõpuks.

Piiriveere Liider