Piiriveere Liideri uue perioodi esimese vooru investeeringuprojektid on edukalt lõpetatud

Piiriveere Liideri 2016. aasta esimesest taotlusvoorust kõik toetuse saanud 18 investeeringuprojekti on oktoobrikuu alguse seisuga edukalt lõpetatud.

2016. aasta esimesest voorust toetust saanud ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused on projektidena Piiriveere piirkonda investeerinud vähemalt 344,3 tuhande euro ulatuses, millest ligi 62% on moodustanud LEADER-toetus ehk 214,5 tuhat eurot.

Meetmest 1 (elukeskkonna arendamine) viidi ellu 10 projekti. Kokku investeeriti piirkonna elukeskkonna arendamiseks vähemalt 85,8 tuhat eurot, millest ligi 82% moodustas LEADER-toetus ehk 70 tuhat eurot.

SA Räpina Inkubatsioonikeskus soetas LEADER-toetusel Räpina loomemaja helistuudiosse helitehnika, et piirkonda luua helisalvestamise võimalus. Lähemalt saab projektist ja taotleja nõuannetest seoses LEADER-toetuse taotlemisega lugeda PVLi infolehest.

Meetmest 2 (ettevõtluse arendamine) viidi ellu 8 projekti. Kokku investeeriti piirkonna ettevõtluse arendamiseks vähemalt 258,5 tuhat eurot, millest ligi 56% moodustas LEADER toetus ehk 144,5 tuhat eurot.

Toomemäe OÜ soetas LEADER-toetusel oma talurestorani "Maagõkõnõ" professionaalsed suurköögiseadmed. Lähemalt saab projektist ja taotleja muljetest LEADER-toetuse taotlemisel lugeda PVLi infolehest.

Meetmest 2 viis oma projekti ellu ka kunst- ja tarbesepiseid valmistav Seto sepp Raivo Jänesmägi, kellele tuli PRIA poolt esimene uue perioodi LEADER projektitoetus Eestis.

2016. aasta I-st voorust toetuse saanud kahe meede 3.1 (ühistegevuse arendamise) projekti tegevused jätkuvad, taotlejatel on ühisprojektis aega tegevusi ellu viia kuni 4 aastat.

Kõikide ellu viidud projektidega saab tutvuda siin.

Fotod: heli salvestamine Räpina loomemaja helistuudios ja Toomemäe OÜ perenaine Sirje Kruusamäe talurestorani köögis toimetas.