Rumeenia külastus

11.-14. aprillil külastas MTÜ Piiriveere Liidri noorteprojektist väike seltskond Rumeeniat, et luua kontakte edasiseks koostööks. MTÜ Piiriveere Liider on Eesti Leader Liidu kaudu kaasatud rahvusvahelisse projekti VET4Change, kus on projektipartneriteks Prantsusmaa, Belgia, Rumeenia, Horvaatia, Sloveenia, Island ja Eesti. Nimetatud projektis on välja kasvamas uus, noorte rahvusvaheline koostööprojekt. Kuna MTÜ-l Piiriveere Liider on lähiajal lõppemas noortestrateegia (noorte kaasamise tegevuskava projekt) siis osalemine rahvusvahelises noorteteemalises koostöös tuli loogilise sammuna.

Rumeenias osalesid Piiriveere piirkonnast Helerin Salve, Mirel Rämson, Bianca Tuul ja Kermo Küüts. MTÜ Piiriveere Liider esindajana saatis neid noortestrateegia projekti projektijuht Endla Mitt. Rumeenias kohtusid Eesti noored Prantsusmaa ja Rumeenia noortega. Ühiselt arutleti maanoorte võimaluste ja vajaduste üle. Enne Rumeeniasse minekut olid Eesti noored läbi töötanud kontseptsiooni, mis töötati välja erinevate riikide noorte poolt selle aasta alguses Strasbouris toimunud Euroopa Noorte Konverentsil (EU Youth Conference). Selgus, et sõltumata riigist, on maanoortel sarnased mured. Põgusa kohtumise käigus vahetati teiste riikide noortega kontakte ja tehti plaane uuteks kohtumisteks. Rumeenias osalenud noored moodustavad uue koostööprojekti ekspertgrupi, kellega koos kavandatakse uusi rahvusvahelisi noorte kohtumisi. Võimalusel püütakse kaasata koostöötegevustesse suuremat hulka Piiriveere piirkonna noor. Osalemine rahvusvahelises koostöös annab Piiriveere noortele võimaluse rääkida kaasa noorte jaoks olulistel teemadel.