Piiriveere Liidri strateegia koostamine

 

Hea Piiriveere Liidri liige, toetuse taotleja ja piirkonna elanik!

 

Piiriveere Liider on alustanud perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamist. Strateegia on aluseks LEADER-toetuste jagamiseks järgmistel aastatel.

Tule ja räägi kaasa, kuhu tuleks toetusraha edaspidi suunata!

Neljapäeval, 2. juunil kell 15.30–19.00 toimub Treski Küünis (Silla talu, Treski küla, Setomaa vald) strateegiaseminar, kuhu on oodatud kõik (avaliku, äri ja kolmanda sektori esindajad ning lihtsalt aktiivsed kodanikud), et arutada, mida peaks Piiriveere piirkonnas LEADER-toetuste abil saavutama.

Seminaril antakse ülevaade piirkonna ja eelmise rahastusperioodi analüüsist ning arutatakse ühiselt, mida ja kuidas tuleks edaspidi toetada.

Parema korraldamise tagamiseks palume oma osalemisest hiljemalt 29. maiks teada anda >SIIN<.

 

Heade soovidega

Raul Kudre

MTÜ Piiriveere Liider

juhatuse esimees

 

 

 

Lisainfo:

Jaan Urb

OÜ Cumulus Consulting

strateegia koostamise konsultant

jaan.urb@cumulus.ee