Käesoleva aasta algusest nõustab taotlejaid ka projektikonsultant

06.01.2011

Piiriveere Liideri kollektiivi lisandus aasta alguses uus töötaja - projektikonsultant Kristi Põllumäe:

"Töötan alates käesoleva aasta algusest MTÜ Piiriveere Liider tegevusgrupis projektikonsultandina, kus minu peamisteks tööülesanneteks on taotlejate nõustamine tegevuspiirkonnas, projektitaotluste tehniline eelhindamine ning kuludeklaratsioonide menetlemine. Minu varasem töökogemus on valdavalt keskkonna-alane, viimased neli aastat töötasin Viljandimaa keskkonnateenistuses ja Keskkonnaministeeriumis.Olen lõpetanud Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala ning hiljem Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala bakalaureuseõppe."

Vajadus uue töötaja järele kerkis esile juba 2010. aasta sügisel kui uue Leader määruse jõustumisega muutus tegevusgruppidele vajalikuks menetleda toetuse saajate kuludeklaratsioone seire andmete kogumiseks.

Konsultandi kontaktid: tel 58 58 54 69 , e-post kristi@piiriveere.ee