Videomeenutus Piiriveere õpilasmalevast 2020

Piiriveere õpilasmalevas said tänavu esmakordselt võimaluse osaleda 30 piirkonna noort. Malevanoored paiknesid 12.-24. juulini kolmes eri malevarühmas: Räpinas, Värskas ja Meremäel. Räpina rühma noored töötasid Juhani Puukooli Räpina aiandis. Värska rühm jaguneks kaheks: üks osa rühmast pakendas halupuid Almar Puit OÜ tootmisüksuses Mikitamäel, teine osa rühmast käis mobiilseid töid tegemas Piusa Külastuskeskuses, Riitsaare talus Obinitsas ja Värska alevikus. Meremäe rühma noored töötasid Lõuna-Antsu talus.

Lisaks töö tegemisele veetsid malevlased sisukalt vaba aega.

Vaata videomeenutust toimunud malevast.

Vaata liskas fotosid malevast #PiiM2020, loe artikleid Lõunalehes ja Lõuna-Eesti Postimehes.

MTÜ Piiriveere Liider tänab tööandjaid, kes olid valmis piirkonna noortele tööd pakkuma: Lõuna-Antsu talu OÜAS PlantexOÜ Almar PuitSetomaa valdSA Piusa ja OÜ Mentli. Suur tänu kõikidele koostööpartneritele ja toetajatele. Malevlasi toetasid mineraalveega AS Värska Vesi, piimatoodetega Nopri Talumeierei OÜ, kanamunadega Eesti Muna OÜ, lihatoodetega Atria Eesti AS ja hommikusöögihelvestega AS Sangaste Linnas.

Õpilasmalevat korraldati LEADERi koostööprojekti „Õpilasmalev Valgamaa ja Piiriveere Liideri piirkonnas” raames ja seda toetas PRIA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 programmi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.

Loe lisa: Piiriveere malevlastel möödus esimene töösuvi