Piiriveere Liider kinnitas kolmandat korda projektitaotlused

31.03.2010

12.märtsil kinnitas Piiriveere Liidri nõukogu 15.jaanuaril lõppenud 2010.aasta esimese projektitaotluste vooru taotlused. Järgmise sammuna esitatakse taotlused PRIA-sse, kus need jäävad oma lõpliku rahastamise otsust ootama. Kokku laekus tegevusgrupile taotlusvooru jooksul 49 taotlust kogusummas 6,3 miljonit krooni. Positiivse otsuse saanud 30 projekti toetatakse kogusummas 3,4 miljonit krooni meetmete vahel alljärgnevalt:

  • M2 Miljööväärtuse säilitamine ja loomine 1 101 814 krooni (10 projekti)
  • M4 Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise 847 606 krooni (8 projekti)
  • M6 Vähemarendatud kogukondade kaasamine 743 918 krooni (4 projekti)
  • M1 Huvitegevuse võimaluste suurendamine 411 861 krooni (5 projekti)
  • M3 Teenuste pakkumise taseme tõstmine 291 119 krooni (2 projekti)
  • M5 Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine 29 200 krooni (1 projekt)

Nagu ka eelmises taotlusvoorus osutus ka seekord kõige aktiivsemaks projekti kirjutajateks mittetulundussektor 39 taotlusega. Kohalikud omavalitsused esitasid 6 ning eraettevõtted 4 taotlust.
1.aprillist on ka avatud 2010. aasta teine taotlusvoor, mille projektitaotluste esitamise lõpptähtaeg on 1.mai. Projektiideede hindamisel ja taotluste koostamisel on taotlejatele abiks tasuta meetmenõustajad. Vajalikku teavet taotlemise ja infopäevade kohta saab tegevusgrupi kodulehe www.piiriveere.ee rubriigist Taotlejale.

Lisainfo:
Kaidi-Mari Liping
55 655 172
kaidimari@piiriveere.ee