Piiriveere Liider viib ellu projekti ühingu vaimsuse värskendamiseks

MTÜ Piiriveere Liider on ellu viimas LEADER ühisprojekti „Piiriveere vaimsuse värskendamine". Projekti peamine eesmärk on MTÜ Piiriveere Liideri meeskonna tugevdamine, liikmete aktiivsuse suurendamine, meeskonnatöö parandamine, liikmete poolt projekti abil omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamine ühingu toimimise heaks ja ühingu eesmärkide saavutamiseks. 

Projektis läbitakse erinevate sündmuste/koolituste kaudu grupidünaamika erinevad faasid. Perioodil 2020-2022 viiakse ellu 6 meeskonnakoolitust/praktikumi ja korraldatakse 2 õppereisi. Planeeritud tegevustest on juba toimunud õppereis Vormsile ja koostöökoolitus "Meeskonnavitamiin":

  • 7.-8. augustil 2020 korraldati ühingu liikmetele õppereis Eesti suuruselt neljandale saarele - Vormsile. Õppereisil tutvuti saare vaatamisväärsuste ja LEADER toetusel ellu viidud projektidega, teiste seas külastati nt Rälby külamaja, Hullo küla käsitöötuba ja Pears`i talumuuseumi, kohtuti Sarapuu puhkemaja, lihaveisekasvatusega tegeleva Vormsi MT OÜ ning Fällerna küla metsandusettevõtte esindajatega.
  • 1. oktoobril 2020 oli ühingu liikmetel võimalus osa saada Päikeseranna puhkemajas hoogsast koostöökoolitusest „Meeskonnavitamiin": sisukast, motiveerivast ja elamuslikust meeskonnatreeningust, kus ühendatud emotsioonid, koostööd tõhustavad tegevused ja sisuline analüüs. Koolitus aitas osalistel paremini teadvustada koostöö olulisust ja meeskonnatöö protsesse, suurendada enesemotivatsiooni, õpetas efektiivseid tegevusviise igapäevatööks. Koolitajaks oli Mastery Koolitus OÜ (Margo Mitt).

Tegevused toimuvad LEADER ühisprojekti "Piiriveere vaimsuse värskendamine (2020-2022)" raames, mida toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 programmi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.