Registreerumisest Piiriveere õpilasmalevasse

Registreerumine Piiriveere piirkonna õpilasmalevasse algab 30. mail 2020 kell 12.00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piiriveere õpilasmalevasse saad registreeruda, kui:

  1. Elad Piiriveere Liideri piirkonnas: endine Räpina, Mikitamäe, Värska, Meremäe, Misso, Orava piirkond.
  2. Oled noor vanuses 14-19 eluaastat (registreeruda võivad ka 13-aastased noored, kuid nemad jäävad esialgu nn joone alla ootele ja saavad maleva õiguse vabade kohtade olemasolul).
  3. Saad kindlasti osaleda malevas perioodil 12.07.-24.07.2020.
REGISTREERIMINE kestab 30. MAIST kuni 13. JUUNINI põhimõttel KES EES, SEE MEES!
Saad märkida ühe SÕBRA kellega olla ühes rühmas - ka tema peab sind märkima. Kui antud tingimus ei ole täidetud, siis rühmade komplekteerimisel seda EI järgita!
Oluline teada:
  • Malev on ööbimisega. Malevarühm majutub ühes kohas, töötegemise kohad on ööbimiskoha vahetus läheduses.
  • Toitlustamine toimub 4 x päevas ja ööbimine on siseruumides. Üldjuhul tuleb noorel oma voodipesu kaasa võtta, kuid täpsustame selle enne maleva toimumist üle.
  • Esimesel malevanädala lõpus (nädalavahetusel) toimub kõikide rühmade kokkutulek. Kokkutulekule saabumise ja lahkumise korraldab maleva korraldaja.
  • Saabumise ja lahkumise eest malevast (oma rühmast) vastutab iga malevlane ise.
Piiriveere Õpilasmaleva rühmades ja kokkutulekul pildistatud fotosid ja videosalvestisi võidakse mittetulunduslikel eesmärkidel kasutada MTÜ Piiriveere Liideri kodulehel, Facebook’i kontol, trükistel, filmis vms.
Selleks, et õpilasmalevasse registreerumisel saaksid kõik olulise kirja panna, anname allpool ette küsimused, millele ootame registreerumise avanemisel vastuseid.
Registreerumise lingi lisame 30. mail Piiriveere Liideri kodulehele ja Facebooki lehele.
Loe lisa õpilasmaleva kohta siit.
E-posti aadress *
 
 
 
Ees- ja perekonna nimi *
 
 
 
 
Isikukood *
Toimiv telefoninumber *
 
 
 
 
Aadress *
Palun pane oma täpne kodune aadress ning kindlasti ka omavalitsus. NB! Kirjuta järgnevas vormingus : Pargi tn 23, Räpina vald, Põlva maakond või Lõuna-Antsu talu, Petseri tee 45, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond.
 
 
 
 
Pangakontonumber *
Võid panna siia enda pangakontonumbri või lapsevanema oma, sellele kontole tasutakse sinu maleva töötasu. Pane kirja kogu IBAN, see tähendab, et pangakonto numbri kirjutamist alusta tähtedest EE

 

Pangakonto omaniku nimi *
Siia läheb inimese nimi, kellele eelpool kirjutatud pangakontonumber kuulub.
 
 
 
 
Vanus seisuga 12.07.2020 *

 

Vanus seisuga 24.07.2020 *
Kas oled lõpetanud või lõpetad sellel kevadel 9. klassi? *
T-särgi suurus *
 
 
Allergiad ning terviseprobleemid *
Kas sul on terviseprobleeme, mis mõjutavad sinu igapäeva tegevust/tööd? Kas tarvitad mõnga ravimit igapäevaselt? Millised vaksiinid on sulle tehtud või tegemata? Kas oled millegi vastu allergiline (toit vms)?
 
 
 
 
 
Oluline informatsioon, mida peaks maleva rühmajuht ja -korraldaja teadma. *
 
 
 
 
 
Olen teadlik, et maleva osalustasu on 10 eurot ning pean tasuma selle hiljemalt 3.07.2020 MTÜ Piiriveere Liider kontole. Konto numbri anname peale esmase maleva nimekirjade kinnitamist. *
Lapsevanema ees- ja perekonnanimi *
 
 
 
 
Lapsevanema e-posti aadress *
 
 
 
 
Lapsevanema toimiv telefoninumber *
 
 
 
 
Ühe sõbra nimi, kellega soovid kindlasti ühes rühmas olla. *
Ka tema peab enda registreerimisankeedis kirjutama sinu nime.
 
 
 
 
Kas sooviksid võimalusel osaleda vahetusmalevlasena Valgamaa õpilasmalevas? *
Samaaegselt Piiriveere õpilasmalevaga toimub Valgamaal TANKLA õpilasmalev. Suuname mõned Piiriveere piirkonna noored 12.-24. juuuliks Valgamaa õpilasmalevasse ja vastupidi - mõned Valgamaa piirkonna noored tulevad meie õpilasmalevasse.

Piiriveere Liider MTÜ võib registreerumisvormis teha täiendavaid muudatusi.