Piiriveere Liideri piirkonda tutvustati 30. aprillil ETV saatesarjas „Mina elan siin“

03.05.2011

Saatesarja peamine eesmärk on luua ettekujutus Eestimaa erinevate piirkondade eluolust, ettevõtlusest, vanadest ja uuematest traditsioonidest, keskkonnasõbralikust mõtteviisist, siseturismi võimalustest, rahvakultuurist jms. Piiriveere loo läbivaks teemaks sai „mitmekesisus loob hea terviku“. Kuigi Piiriveere Liider piirkonda kuuluvad erineva kultuurilis-ajaloolise taustaga inimesed Setomaalt ja Vana-Võromaalt, tegutsetakse siin ühiselt piirkonna edasise arengu ja jätkusuutlikkuse nimel. Telesaates jutustasid piirkonnas elavad inimesed, miks on just selles kandis hea elada ning millised on olnud viimase aja arengud eluolu parandamiseks.

Piiriveere Liider tänab kõiki telesaates osalejaid ja inimesi, kes aitasid kaasa telesaate valmimisele. Telesaate kordus on eetris reedel 6. mail kell 14.00. Veebist saab saadet vaadata aadressil: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=116489


Airi Purge
Projektiassistent
airi@piiriveere.ee