2017. a. I taotlusvooru avanemine ja infopäevad

19.01.2017

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.
Taotlusvoor on avatud 27. veebruar - 15. märts 2017. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine
Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 15. mai 2017

Infopäevad taotlejatele toimuvad:
15. veebruar kell 16.00 Värska Kultuurikeskuses
17. veebruar kell 16.00 Meremäe vallamajas

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee