„SA Räpina Sadamad ja Puhkealad järvepääste tagamine“, SA Räpina Sadamad ja Puhkealad

Investeeringu sisu:

Järvepääste paadi soetus koos esmavajalike päästevahenditega

Erikonstruktsiooniga veesõiduki peamised ülesanded: eriolukordade lahendamine; akvatooriumi seire; puksiiris vedamine; abi osutamine hätta sattunud alustele; ujuvtakistuste seire/kõrvaldamine. Järvepääste paadi soetamine koos esmavajalike päästevahenditega viib SA Räpina Sadamad ja Puhkealad tagatava vabatahtliku järvepääste reageerimise ja efektiivsuse uuele tasemele.

Projekti tulemusel on Räpina sadam eelkõige kohalike elanike, sh laste ja noorte, aga ka sise- ja välisturistide seas tuntud sihtkohana, kus saab tegelda atraktiivsete ja igaühele jõukohaste veespordialadega turvaliselt. Seega aitab projekt muuta Räpina sadama tegevust mitmekesisemaks ning sadam saab rohkem panustada kohaliku elu edendamisse.        

Toetus: 19 858,34 eurot

www.rapinasadam.ee

Facebook: Räpina sadam