Piiriveere Liider kuulutab välja 2011. aasta I projektitoetuse taotlusvooru

07.12.2010

2011.aasta esimene projektitoetuse taotlusvoor on avatud 14. veebruar kuni 1. märts.

TAOTLUSE ESITAMISE TÄHTAEG paberkandjal ja lisaks elektrooniliselt on 1. märts 2011. a.

Paberkandjal palume taotlused saata aadressile "Piiriveere Liider MTÜ, Kooli 1, Räpina 64504" ja lisaks elektrooniliselt piiriveere@piiriveere.ee.

Piiriveere Liider tegevuspiirkonnas on võimalik projektitaotlusi esitada alljärgnevatest meetmetest rahastuse saamiseks:

Meede 1: HUVITEGEVUSE VÕIMALUSTE SUURENDAMINE
Meede 2: MILJÖÖVÄÄRTUSE JA PÄRIMUSKULTUURI SÄILITAMINE JA LOOMINE
Meede 3: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
Meede 4: KOOSTÖÖ ARENDAMINE

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska ja Piirissaare vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.
Käsoleval hetkel Piiriveere Liideri kodulehel üleval olevad vormid ja materjalid on strateegiaperioodi 2008-2010 kohta. Strateegiaperioodi 2011-2013 materjalid paneme kodulehele üles jaanuaris 2011. Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!