Piiriveere Liideri 2020. a taotlusvoorus küsitakse toetust ligi pool miljonit eurot

Piiriveere Liideri 2020. aasta taotlusvoor oli avatud 17.-26. augustini. Kahte avatud meetmesse,  elukeskkonna arendamine (meede 1) ja ettevõtluse arendamine (meede 2), esitati kokku 35 projektitaotlust, küsides toetust ligi 437,6 tuhat eurot. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on ligi 229,9 tuhat eurot. Piiriveere Liiderist pole varem toetust saanud 40% käesoleva taotlusvooru taotlejatest.

Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse arendamise meetmesse. Esitatud 23 taotlusega soovitakse toetust enam kui 275,8 tuhande euro ulatuses. Koos taotlejate enda panusega soovitakse piirkonna ettevõtlusesse investeerida ligi pool miljonit eurot. Meetme eelarve maht on ligi 159,9 tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 75 tuhat eurot, keskmine küsitava toetuse suurus on ligi 12 tuhat eurot.

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 12 investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 161,7 tuhat eurot. Koos taotlejate enda panusega soovitakse piirkonna elukeskkonna arendamisse investeerida üle 233,6  tuhande euro. Meetme eelarve maht on 70 tuhat eurot. Meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 20 tuhat eurot, keskmine küsitava toetuse suurus on ligi 13,5 tuhat eurot.

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusel oktoobris. Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIAle hiljemalt detsembris 2020.


Lisainfo:
Endla Mitt
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
endla@piiriveere.ee
+372 512 7160
www.piiriveere.ee

Soovin saada uudiskirja
*
*
*