"Nopri rebranding". Nopri Talumeierei OÜ

Investeeringu sisu:  

Nopri turu-uuring, visuaalse identiteedi, logomärgi uuendus, veebilehe uuendamine, kahe tootegrupi (kohupiimad, piimad) pakendi suundade väljatöötamised, näidisdisainid, uued pakendid.

Projekti eesmärgiks on kaasata turundus spetsialiste, kelle kaasabiga uuendatakse Nopri brändi visuaalne identiteet, luuakse uus logo ja tunnuslause. Töö raames tehakse ka eelanalüüs et selgitada välja ettevõtte positsioneering turul, eelised konkurentide ees ja tarbija eelistused. Projekti käigus luukakse näidisdisainid kahele Nopri kõige olulisemale tootegrupile (piimad ja kohupiimad) ning luuakse trükifailid samadele tootegruppidele. Nopri Talumeierei toodang on piirkonna üks tuntuimaid müügiartikleid. Panustades ettevõtte turundusele turundame kaudselt ka piirkonda, kus toode tehtud on. Ettevõtte kasvuga saame garanteerida olemasolevate töökohtade alles jäämise ja loome eelduse uute tekkeks. Projekti tulemusena tõuseb Nopri brändi tuntus, tõuseb käive ja suureneb oma toodangu väärindamise maht.

Toetuse summa: 4 860 eurot

www.nopri.ee

Facebook: Nopri Talumeierei