Koos tulemine on algus, koos püsimine on edasiminek ja koos töötamine on edu (Henry Ford)

Maikuu viimasel reedel kohtusid aktiivsed piiriveerelased Missos, Nopri talus, et täiendada ennast koostööteemal. Koolitusel saadi teada, millest tuleb meeskonnaliikmete erinevus, millest tekib tahe teha koostööd, analüüsiti Johari akent ja arutleti tegurite üle, mis mõjutavad koostööd. Koolitusel omandatud ja meeldetuletatud tarkused sai kohe samal päeva ka praktikas läbi proovida. Seiklusfirma 360 kraadi poolt pakutud põnev meeskonnamäng pani Misso looduses proovile osalejate tegevuse planeerimise, kokkulepetest kinnipidamise, rollide jaotuse, tunnustamise jm olulised meeskonnatöö oskused. Poolteist tundi tegevust pakkus nii vaimset kui füüsilist pingutust. Osalejate omavaheline suhtlus, usaldus, positiivsus ja koostöö oli päeva lõpuks liitnud osalejad tugevaks meeskonnaks.

Koolituspäev toimus MTÜ Piiriveere Liider LEADER ühisprojekti „Piiriveere vaimsuse värskendamine" tegevusena. Projekti eesmärk on MTÜ Piiriveere Liider meeskonna tugevdamine, liikmete aktiivsuse suurendamine, meeskonnatöö parandamine, liikmete poolt projekti abil omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamine ühingu toimimise heaks ja ühingu eesmärkide saavutamiseks. 

Tegevused toimuvad LEADER ühisprojekti "Piiriveere vaimsuse värskendamine (2020-2022)" raames, mida toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 programmi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.