Sügiseses taotlusvoorus sai kinnituse 7 projektitaotlust

12.11.2012

MTÜ Piiriveere Liider Volinike koosolek tegi 07.11.2012 kinnitamise otsuse seitsmele projektitaotlusele kogusummas 71 224,11 eurot.
Meetmes 1 kinnitati 4 projektitaotlust summas 17 596 eurot ja meetmes 4 kinnitati 3 projektitaotlust summas 53 628,11 eurot.

Kinnitamise otsused said 6 kolmanda sektori poolt esitatud projekti ja 1 kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekt.

Taotluse kinnitamise otsuse saanud taotlejatel on projektitoetuse avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide PRIA-sse esitamiseks aega 40 tööpäeva arvates kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse kinnitamise otsuse tegemisest.
Täname kõiki taotlejaid panustamast Piiriveere Liideri 2008-2013 arengustrateegia elluviimisse.

Heaks kiidetud projektitaotluste nimekirjaga saate tutvuda SIIT.

Riina Nõukas
projektiassistent