MTÜ Piiriveere Liidri hea strateegia tõi piirkonna arendamiseks 3 miljonit krooni lisaraha

05.11.2008

Eestis Leader-meetme raames tegutsevate tegevusgruppide arengustrateegiate hindamisel sai MTÜ Piiriveere Liidri strateegia kolmanda koha. Kagu-Eestis parimaks tunnistatud strateegia tõi tegevuspiirkonnale lisaks esialgselt aastateks 2008-2010 eraldatud 16 miljonile kroonile juurde täiendavalt 3 miljonit krooni. Strateegiate hindamise viis läbi Põllumajandusministeeriumi moodustatud hindamiskomisjon, arvesse võeti ka kolme sõltumatu konsultatsioonifirma eksperthinnanguid.

2009. aastal toetab MTÜ Piiriveere Liider kohaliku algatuse projekte 6,4 miljoni krooniga. Projektitaotlusi hakatakse vastu võtma 2009. a kevadel. Huvilistele korraldatakse eelnevalt infopäevad ja koolitused. Taotlejateks võivad olla Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Piirissaare, Räpina ja Värska valdades tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused. Täpsem teave aadressil www.piiriveere.ee.

MTÜ Piiriveere Liider asutati 30. märtsil 2006. aastal Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks.

Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, tel 55655172