Piiriveere Liideri 2019. a vooru laekus pea poolsada projektitaotlust, toetust küsitakse üle poole miljoni euro

Piiriveere Liideri 2019. aasta taotlusvoor oli avatud 9.-23. septembrini. Kolme meetmesse esitati kokku 49 projektitaotlust, küsides toetust üle 597,3 tuhande euro. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on ligi 565,3 tuhat eurot. Võrreldes viimaste taotlusvoorudega on taotlejate arv suurenenud. Ligi 43% taotlejatest pole varem Piiriveere Liiderist toetust saanud.

Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse arendamise meetmesse. Esitatud 27 taotlusega soovitakse toetust enam kui 330,8 tuhande euro ulatuses. Koos taotlejate enda panusega soovitakse piirkonna ettevõtlusesse investeerida üle poole miljoni euro. Meetme eelarve maht on ligi 356,5 tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 75 tuhat eurot, suurim küsitav toetussumma on ligi 44 tuhat eurot.

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 18 investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 210,3 tuhande eurot. Meetme eelarve maht on u 148,8 tuhat eurot. Meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 20 tuhat eurot, keskmine küsitava toetuse suurus on ligi 11,7 tuhat eurot.

Ühistegevuse projekte laekus kokku neli, millega kokku taotletakse erinevate organisatsioonide ühistööks üle 56,2 tuhande euro. Meetme eelarve maht on 60 tuhat eurot. Meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 20 tuhat eurot.

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusel novembri keskpaigas. Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIAle hiljemalt 20. detsembriks 2019.

Lisainfo:
Endla Mitt
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
endla@piiriveere.ee
+372 512 7160
www.piiriveere.ee