LEADER ühisprojektide koolituspäev

Aeg: 25.10.2018 kell 10:00-15:00

Koht: Hanikase külakeskus

MTÜ Piiriveere Liider korraldab Leader ühisprojektide koolituspäeva 25. oktoobril 2018 Hanikase külakeskuses. Koolituspäeva põhirõhk on meetme 3.1 tutvustamisel – räägime sellest, milliseid projekte võiks esitada ühistegevuse arendamiseks ning mida tuleb projekti ettevalmistamisel silmas pidada. Lisaks tuletame meelde ka meetme 1 ehk elukeskkonna arendamise projektitõed. Koolitajateks on Teravik OÜ koolitajad Mari Kaisel ja Meel Valk. Ühisprojektide kogemusi jagab Ingrit Kala.

Koolituspäeva teemad:

  • Meede 3.1. ellu viidud ühisprojektide tutvustus (idee, elluviimine, tulemus).
  • Mis on ühisprojekt ja elukeskkonna arendamise projekt, kuidas projekti planeerida, millele tähelepanu pöörata (sh hindamiskriteeriumid).
  • Taotlusvormi erinevad punktid praktilise laudkonnatööna.
  • Lisade koostamine (hinnapakkumised, hinnapäring/lähteülesanne, ühisprojekti tegevuskava, eelarve, ühiste kavatsuste kokkulepe, projektijuhi CV, ehitusega seotud dokumendid).

Koolitus toimub Hanikase külakeskuse ruumides algusega kell 10.00 kuni orienteeruvalt 15.00. Koolitus sisaldab kohvipausi ja lõunat. Grupi suuruseks planeerime 20 osalejat.

Koolitus on tasuta, kuid vajalik on registreerimine kuni 19. oktoobriks 2018 e-mailile piiriveere@piiriveere.ee. Koolitusele registreerumisel palume täpsustada:

  • Kas Teil on varasemaid projektikirjutamise kogemusi? Milliseid?
  • Milline Piiriveere Liidri meede pakub Teile rohkem huvi - meede 1 (elukeskkonna arendamine), meede 3.1 (ühistegevuse arendamine)

Koolitusele ootame ennekõike neid, kes sooviksid piirkondlikku koostööd edendada, kellel on projektiidee juba küpsemas. Koolitusele on hea tulla koos oma meeskonnaliikme või tulevase koostööpartneriga, kellega saab koolituse jooksul projektiidee ühiselt läbi mängida.

Soovi korral küsi lisa telefonil 58188890, Tiiu Marran.

Loe lisaks artikleid:

Meede 3.1 meelespea!


- Meetme nimetus: ühistegevuse arendamine.
- Eesmärk: suurendada ühistegevuses osalevate organisatsioonide arvu ning kogukondade ja organisatsioonide suutlikkust.
- Sihtgrupp: äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd, SAd.

- Partnerlus: vähemalt 2 partneri vaheline koostöö (NB! PVLi piirkonnasisene koostöö).
- Projekti kestus: 2-4 aastat.
- Toetus: maksimaalselt 20 000 eurot.
- Tegevuste ajakava: minimaalselt kvartalipõhiselt.
- Toetatavad tegevused:
   - koolitustegevused (sh eestisisesed ja ‑välised õppereisid);
   - ühisturundustegevused (paketid, messid, turundusmaterjalid jm);
   - uute ürituste algatamine, ellukutsutud ürituste uuele, kõrgemale tasemele viimine;
   - piirkonna atraktiivsust ja tuntust toetavad ühistegevused (üritused, esitlused, teavitused);
   - projektid, mis aktiveerivad meetme 1 ja 2 sihtgruppe, toetavad nende suutlikkust ja lõppevad konkreetse tulemusega (nt laadad, ühisnäitused, muud ühisüritused);
   - erinevate vanuserühmade ettevõtlikkuse, tööhõive ja kogukondliku aktiivsuse suurendamine;
   - juhendamine (eksperdid, lektorid, koolitajad).
- Toetust on võimalik küsida lisaks:
   - projektijuhtimisele (lisaks kaudsetele kuludele);
   - väikesemahulisele investeeringule (nt väikevahendite soetus, seadmed jms);
   - väljaspool PVLi piirkonna organisatsioonidelt (nt edumeelsed ettevõtted, teadusasutused, ülikoolid jne) oskusteabe jms sisse ostmisele.
- Maksetaotluse esitamine PRIAle: kuni 4 korda kalendriaastas.


Täpsem info meede 3.1 meetmelehel.

Piiriveere Liideri toetatud meede 3.1 projektinäidetega saab tutvuda siin.

Projektinäiteid teistest LEADER tegevuspiirkondadest:

- Ühisprojekt „Muutustega kohanemine“, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu

- Ühisprojekt „EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu“, Jõelähtme Rahvarõivaste Selts