Alustava kogukonna eestvedaja arenguprogramm

Mis on Piiriveere Liidri ALUSTAVA KOGUKONNA EESTVEDAJA ARENGUPROGRAMM?

Kellele on mõeldud?

 • Osalema on oodatud Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas* elavad ja/või tegutsevad inimesed, kellel on a) vähene või puuduv kogukonna eestvedamise kogemus või b) neil on soov tegutseda uues kogukonnas, valdkonnas või organisatsioonis. Kogukonna all mõeldakse siin nii piirkondlikku kui ka huvikogukonda.
 • Oluline on eestvedaja soov eestvedaja rolli võtta. Programmi võib tulla ka tandemina ehk kuni kahe inimesega ühest kogukonnast/ organisatsioonist.

Piiriveere Liidri tegevuspiirkond on haldusreformile eelnenud kuue valla - Meremäe, Mikitamäe Misso, Orava, Räpna, Värska - territoorium. Kui kohti jätkub, siis võetakse gruppi ka osalejaid piirkonda mitte kuuluvatest paikkondadest, mis jäävad tänase Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru valla territooriumile.

Milline on programmi sisu?

 • Koolitusprogramm koosneb 4 õppepäevast (kokku 32 ak tundi), kus käsitletakse kogukonna olemust, kaasamise põhimõtteid ja meetodeid, kaasaja eneseanalüüsi ja enesehoidu,  kogukondade arengutasemeid, eestvedamise väljakutseid, muutuste, konfliktide, passiivsusega toime tulemist, kogukonnasiseste ressursside kaardistamist (ABCD meetod), ideede elluviimise ning kogukonnatöö rahastamise võimalusi.
 • Koolitused sisaldavad nii teooriat (kuni 30%) kui ka praktilisi harjutusi, arutelusid ning eneseanalüüsi (vähemalt 70%). Koolitajateks on kogukonnatöö praktikud (Ivika Nõgel, Krista Pegolainen-Saar ning Tartu Ülikooli õppejõud Kairi Kasearu ja Merle Linno). 
 • Esimene koolituspäev toimub reedel 7. juunil 2024 kell 9.30-16.30 ning ülejäänud osalejatega kokku lepitavatel kuupäevadel augustis, septembris ja oktoobris.
 • Koolituspäevade vahel oodatakse osalejatelt praktiliste ülesannete läbi viimist kogukonnas ning kogemustest ja tulemustest ülevaate andmist järgmisel koolituspäeval.
 • Koolitusprogrammi läbimine on eeltingimus kuni 850 euro suurusele toetusele.
 • Kogukondadele on tegevuste käivitamisel abiks Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava magistrandid.  

Kuidas kandideerida?

 • Palume hiljemalt 29. maiks saata motivatsioonikiri, milles on näidatud nimi ja kontaktandmed; kirjeldus sellest, mida siiani oled õppinud, teinud või eest vedanud ning mida kavatsed programmi toel ära teha.
 • Saada oma motivatsioonikiri Endla Mitt´ile, endla@piiriveere.ee. Temalt saad ka lisainfot.
 • Info programmi arvamise kohta saad hiljemalt 31. mail.