Piiriveere Liideri üldkoosolek toimub 11. jaanuaril kell 15.00 Räpina hotellis

Head Piiriveere Liideri liikmed!

Head uut aastat!

Kutsume teid osalema MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul ja arenguseminaril 11. jaanuaril kell 15.00 Räpina Hotellis.

Palun teatada osavõtust või mitteosalemisest hiljemalt 8. jaanuariks kell 12.00 Doodle lingil: https://doodle.com/poll/cbz5bk83v6hxcequ

Kui teil endal pole võimalik koosolekust osa võtta, siis palume volitada kedagi ennast esindama (volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada kellegi teise liikme eest). Lisatud volituse vorm, mis palun edastada digitaalselt allkirjastatult 10. jaanuariks piiriveere@piiriveere.ee või võtta kaasa esindaja poolt koosolekule.

Päevakava:
audiitori kinnitamine;
koostööprojekti "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega" kinnitamine;
koostööprojekti „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020" kinnitamine;
Leader Liidu ettekanne;
pidulik õhtusöök;
meeskonnakoolitus.

Päeva ametliku osa lõpp orienteeruvalt kell 20.00. Järgneb vaba suhtlus.


Lugupidamisega

Viivika Kooser
MTÜ Piiriveere Liider
juhatuse esimees

Küsimuste korral palun võtta ühendust Endla Mitt tel 512 7160, endla@piiriveere.ee