Kinnituse said 49 projektitaotlust Piiriveere Liideri arengustrateegia eesmärkide elluviimiseks

02.05.2012

Piiriveere Liider kinnitas juba kaheksandat korda projektitaotlusi kogusummas 469 386,58 eurot arengustrateegia kõigi nelja meetmete raames.

2012. aasta esimesse taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 16. veebruarist kuni 1. märtsini. Kokku esitati tähtaegselt 81 projektitaotlust toetuse summas 796 tuhat eurot, millest neli annulleeriti tehnilise hindamise käigus taotleja poolse avalduse alusel. Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks 77 projektitaotlust.

23. aprillil kinnitas volinike koosolek hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse ning ettepanekute alusel 49 taotlust ehk 64 % hinnatud taotlustest (2011 I voor 40%, 2011 II voor 53,4%). Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2012. a rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

M1 - 14 taotlust summas 70 236,19 eurot
M2 - 16 taotlust summas 147 339,95 eurot
M3 - 15 taotlust summas 206 300,00 eurot
M4 - 4 taotlust summas 45 510,44 eurot

Toetati 29-t kolmanda sektori projekti, 15-st ettevõtlusprojekti ning viite kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti.
Taotluse kinnitamise otsuse saanud taotlejatel on projektitoetuse avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide PRIA-sse esitamiseks aega 40 tööpäeva arvates kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse kinnitamise otsuse tegemisest.

Täname kõiki taotlejaid panustamast Piiriveere Liideri 2008-2013 arengustrateegia elluviimisse.
Heaks kiidetud projektitaotluste nimekirjaga saate tutvuda SIIT.

Airi Purge
projektiassistent

Kinnituse said 49 projektitaotlust Piiriveere Liideri arengustrateegia eesmärkide elluviimiseks
Kinnituse said 49 projektitaotlust Piiriveere Liideri arengustrateegia eesmärkide elluviimiseks
Kinnituse said 49 projektitaotlust Piiriveere Liideri arengustrateegia eesmärkide elluviimiseks
Kinnituse said 49 projektitaotlust Piiriveere Liideri arengustrateegia eesmärkide elluviimiseks