MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek

18.04.2008

Nõukogu kutsub kokku MTÜ Piiriveere Liider üldkoosoleku, neljapäeval 8. mail 2008. a. kell 16.00 Ristipalos RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) Kagu regiooni keskuse saalis. Loe lähemalt siit