PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele

27.10.2016
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele

MTÜ Piiriveere Liider korraldas 26. oktoobril Orava koolis hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele suunatud koolituspäeva. Koolitust viis läbi Põlvamaa Partnerluskogu hindamiskomisjoni liige Haimar Sokk, kes alustas koolituspäeva traditsiooniliselt teoreetilise osaga, millele järgnes praktiline töö rühmades. Igas rühmas viidi läbi hindamiskomisjoni koosolek, mis hõlmas endas lisaks tavapärasele hindamistööle ka analüüsi komisjoni hindamisprotsessile. Hiljem esitleti rühmatöö kokkuvõtteid ning arutleti esilekerkinud probleemide üle. Kokkuvõtlikult võib koolitust hinnata tulemuslikuks, sest mõttevahetus osalejate vahel oli lahendusi pakkuv ning üksteiselt õpiti nii mõndagi uut.

INFOKS TAOTLEJATELE!
Piiriveere Liidris on viis meetmenõustajat, kes on kontaktisikuteks potentsiaalsetele taotlejatele meetmeid puudutavates küsimustes, pakkudes nõu ja abi projektide koostamisel. Meetmenõustajate kontaktid on leitavad siit: http://www.piiriveere.ee/meetmenoustajad

PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele
PVL korraldas koolituspäeva hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele