Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse 24 projektitaotlust

09.05.2017

Piiriveere Liider kinnitas 2017. aasta I taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 24 projektitaotlust kogusummas 244,3 tuh eurot arengustrateegia kõigi kolme meetme raames.

2017. aasta I taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kokku hindas hindamiskomisjon sisuliselt ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse osas 45 projektitaotlust toetuse summas ligi 699,3 tuhat eurot.

04. mail kogunes Piiriveere Liideri üldkoosolek, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotluste paremusjärjestus kinnitada. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud 45 projektitaotlusest toetuse 24 taotlust kogusummas 244,3 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2017. a I taotlusvoorus rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: üheksa taotlust summas 64,3 tuh eurot.
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 13 taotlust summas 148,5 tuh eurot.
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: kaks taotlust summas 31,5 tuh eurot.

Toetatakse üheksa kolmanda sektori projekti, 12 ettevõtlusprojekti ning kolm kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 60 - 90 tööpäeva jooksul. Järgmine taotlusvoor avatakse käesoleva aasta sügisel.

 

Lisainfo:
Rutt Riitsaar
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
rutt@piiriveere.ee
+372 527 1906
www.piiriveere.ee