Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu hõbedase teenetemärgiga tunnustati Piiriveere Liideri meetmenõustajat Ingrit Kala

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 90. aastapäeval 2019. aastal anti hõbedane teenetemärk Ingrit Kalale pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel.
 
Teenetemärk (hõbedane või kuldne) antakse pikaajalise silmapaistva tegevuse eest käsitööliidu ülesehitamisel ja edasiarendamisel ning suuri teeneid omavatele isikutele väljastpoolt liitu. Märki antakse käsitööliidu tähtpäevade puhul iga viie aasta tagant.