Piiriveere Liider andis 16.juunil heakskiidu 27 Leader meetmest rahastatavale projektitoetuse taotlusele

05.07.2010

1.aprillist kuni 3.maini avatud 2010.aasta teise projektitaotluste esitamise vooru laekus kokku 40 projekti kogusummas 4,75 miljonit krooni. Tegevusgrupi heakskiidu said kaks kolmandikku esitatud projektidest. Positiivse otsuse saanud projekte toetatakse kogusummas 3 miljonit krooni, jagunedes meetmete vahel alljärgnevalt:

  • M1 Huvitegevuse võimaluste suurendamine 1 058 036 krooni (9 projekti);
  • M2 Miljööväärtuse säilitamine ja loomine 514 227 krooni (5 projekti);
  • M3 Teenuste pakkumise taseme tõstmine 341 790 krooni (3 projekti);
  • M4 Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise 881 401 krooni (8 projekti);
  • M5 Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine 213 334 krooni (2 projekti).
  • Meetmesse „Vähemarendatud kogukondade kaasamine“ (M6) seekord projekte ei esitatud.

Kõige aktiivsemaks sektoriks projektide esitamisel on jätkuva trendina mittetulundussektor 35 projektiga. Avalikust sektorist laekus seekord 3 projekti ja erasektorist 2 projekti.

Järgmise sammuna esitatakse taotlused PRIA-sse, kus need jäävad oma lõplikku rahastamise otsust ootama.

Sügisel avab MTÜ Piiriveere Liider ka 2010.aasta kolmanda taotlusvooru. Projektiideede hindamisel ja taotluste koostamisel on taotlejatele abiks tasuta meetmenõustajad. Vajalikku teavet taotlemise ja infopäevade kohta saab tegevusgrupi kodulehe www.piiriveere.ee rubriigist Taotlejale ning liitudes kodulehel meie infolistiga.

Lisainfo:
Kaidi-Mari Liping
55 655 172
kaidimari@piiriveere.ee