MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja 2010.a kolmanda projektitoetuse taotlusvooru

19.07.2010

Piiriveere Liidril on selja taga juba neli taotlusvooru, mille jooksul on tegevusgrupile laekunud kokku 174 projektitoetuse taotlust. Neist 65% on saanud Piiriveere Liidri poolt positiivse rahastamise otsuse ning liikunud edasi PRIA-sse menetlemiseks ning lõpliku rahastamise otsuse tegemiseks.

2010.aasta kolmas taotlusvoor on avatud 20.septembrist kuni 01.oktoobrini järgmistele meetmetele:

  •  Huvitegevuse võimaluste suurendamine (meede 1);
  •  Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (meede 2);
  •  Teenuste pakkumise taseme tõstmine (meede 3);
  •  Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise ( meede 4);
  •  Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (meede 5);
  •  Vähemarendatud kogukondade kaasamine (meede 6);

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska ja Piirisaare vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Täpsemat infot taotlemise ja nõustamise kohta leiate käesoleva kodulehe rubriigist „Taotlejale“.