Piiriveere esindajad Peterburis noorteseminaril

02.06.2014

Tänu Maamajanduse Infokeskusele oli Piiriveere Liideri piirkonda esindaval kahel noorel võimalik osaleda aprillikuus Sankt Peterburgis noorte ettevõtluse edendamisele suunatud seminaril. Põhja- ja Baltiriikide vahel on käimas Rootsi Instituudi toetatav projekt, mis
on suunatud noorte ettevõtluse edendamisele.

Seminaril osalenud Martin Kukk ja Kerttu Mäger on ürituse kohta kirjutanud järgmist:

6-8. aprillil 2014 toimus Peterburis maaettevõtlusest huvitatud inimestele suunatud üritus “Sustainable Rural Development” (Maapiirkondade jätkusuutlik areng), kus eestlasi esindas 4 inimest: Aivar Niinemägi, Martin Repinski, Martin Kukk ja Kerttu Mäger.

Projekt toimus Euroopa Liidu Läänemere Strateegia raames ning selle eesmärgiks oli identifitseerida head meetodid ja lähenemised, et toetada noorte inimeste tegevusi maapiirkondades ning edendeda innovatsiooni ja ettevõtlikkust. Projekti läbiviijad on veendunud, et me ei saa rääkida jätkusuutlikust arengust või üldse maapiirkondade tulevikust, kui noored inimesed ei taha oma tulevikku maal veeta, mistõttu tuleb sellele temaatikale üha rohkem tähelepanu pöörata.

Tutvusime projekti käigus mitmete inimestega, kes Peterburi lähistel või Peterburis ettevõtjatena tegutsevad. Külastasime Leningradi oblastis tegutsevat ettevõtjat Sergei Semenovit, kellel on saekaater ning kes kasvatab ka sigu ja piimalehmi. Sergei võitis saekaatri läheduses paikneva metsa raieõiguse konkursi ning tegeleb peamiselt metsanduse ning puidu töötlemisega ja toodete müügiga, sh nende ekspordiga. Teiseks külastasime Leningradi oblastis paiknevat hobusekasvatustalu, kus tegeldi kõrgel tasemel ratsahobuste aretamisega. Omanikud olid suutnud saada toetust ka riigilt, et talli ja teisi hooneid arendada. Üldiselt saime teada, et Venemaal on väikeettevõtjate võimalused leida toetust riigilt, kohalikult omavalitsuselt või muudest allikatest üsna napid, neid jagub vaid vähestele väga tublidele. Samas on positiivne, et siiski leidub aktiivseid ja teotahtelisi inimesi, kes vaatamata pigem kehvadele oludele soovivad maapiirkondades ettevõtlusega tegeleleda, end ümbritsevat keskkonda arendada ja sellega ka edukalt hakkama saavad.

Teisel päeval toimus seminar Peterburi Tehnilises Metsandusülikoolis, kus ettekannetega esinesid projekti korraldaja Hans Olof Stålgren ning ülikooli poolt Mikhail Krylov ja Alexander Dobrovolsky. Ettekannetest saime teada, et Venemaal tegeleb ettevõtlusega vaid paar protsenti inimestest. Ettevõtlust peetakse ebaturvaliseks ja keeruliseks ning eelistatakse töökohti riigisektoris või suurtes ettevõtetes nagu Gazprom. Ettekandeid pidasid ka kaks noort inspireerivat ettevõtjat Daria Temkina ja Dimitri Zaitsev, kes olid mõlemad ülikooli kõrvalt tööle pannud mitmeid väikeettevõtteid ja suutsid edukalt ettevõtjaelu oma õpingute ning muu eluga ühildada. Nende esinemistest jäi kõlama, et kui on ideid, inspiratsiooni ja kaasamõtlejaid, siis on kõik võimalik, ka Venemaa oludes.

Projektis osalejatele korraldati ka linnaekskursioon ilusas Peterburis ning õhtusöök ühel Peterburi saarel asuvas kalarestoranis. Jäime üritusega väga rahule ning soovitame kõigil tulevikus sarnastest üritustest osa võtta, Peterburi inimesed on lahked ja koostööaltid. Eestlastel kindlasti on kogemusi, mida sealsete inimestega jagada ning eestlastele kindlasti kulub ära Vene turgu ja koostööpartnereid paremini tundma õppida.

 

Piiriveere esindajad Peterburis noorteseminaril