KAGU-EESTI TEGEVUSGRUPID VAHETASID KOGEMUSI LÄTIMAAL

5.-6. märtsil 2020 külastasid Kagu-Eesti LEADER tegevusgrupid - Piiriveere Liider, Põlvamaa Partnerluskogu, Võrumaa partnerluskogu ja Valgamaa Partnerluskogu - juhatuse liikmete esindajad koos büroo töötajatega Ape ning Aluksne piirkonda. Kogemusreisil tutvuti kohalike LEADER-tegevusgruppide ja piirkonnas ellu viidud LEADER-projektidega, vahetati infot ja kogemusi ettevõtluse ja sotsiaalsuse aktiivsuse arendamisel.

Kogemusreisil saadi ülevaade Aluksne piirkonna maaelu valdkonna koostöö kogemustest, projektide järjepideva vastuvõtmise korraldamisest, kohaliku majanduselu arendamise initsiatiivi toetamisest ja viimases taotlusvoorus teostatud projektidest. Ettevõtluse valdkonnas on palju edukaid turismialaseis projekte, mis täiendavad turismi infrastruktuuri. Õnnestunud on arendada kohalikele ressurssidele ja loomingulistele ideedele rajanevat tootmist. Piirkonnas on ettevõtteid, kes juba pikemat aega teevad olulist tööd vabaühendustega, et toetada ühiskondlikku tegevust, vajalikke ressursside tagamist. Omavalitsusasutused toetavad kodanike vajadusi ja huve, luues erinevateks tegevusteks sobilikke keskkondi. Kõikide edukate projektide mootoriks on energilised ja väljakutseteks valimis inimesed, kes toovad kasu nii piirkonna majandusele ning elukeeskkonnale ja sealsetele elanikele. Viimastel aastatel on palju korda saadetud ja tegevusgrupp on muutunud oluliseks tegijaks valdkonna arendamisel. Panus majandusalastesse algatustesse on eriti märkimisväärne. Just nüüd tuntakse seda üha enam. LEADER toetusvõimalusi hinnatakse tänasel päeval piirkonnas kõrgelt. See on oluline toetus, mis kaotab piirid linnade ja külade vahel ning võimaldab arendada erinevaid ideid igal ruutmeetril.