MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek

11.09.2009

Nõukogu kutsub kokku MTÜ Piiriveere Liider üldkoosoleku neljapäeval 1.oktoobril 2009.a. uues Räpina keskkonnamaja saalis kell 16.00

Päevakava:

  • ülevaade 2009.a. tegevustest
  • 2010.a. rakenduskava kinnitamine
  • nõukogu liikmete vahetus
  • jooksvad küsimused