MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja uue projektitoetuste taotlusvooru

25.01.2010

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitoetuste taotlusvooru järgmistele meetmetele:

  • Huvitegevuse võimaluste suurendamine (meede 1)
  • Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (meede 2)
  • Teenuste pakkumise taseme tõstmine (meede 3)
  • Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise ( meede 4)
  • Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (meede 5)
  • Vähemarendatud kogukondade kaasamine (meede 6)

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina, Värska ja Piirisaare vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Taotlusvoor on avatud: 1. aprill – 1. mai 2010

Täpsem info ja tingimused rubriigis TAOTLEJALE