VÄRSKA NOORTE SPORDIKIREST KASVAS VÄLJA IGAPÄEVATÖÖ

MTÜ Vabadussport on noorteorganisatsioon, mis on loodud selleks, et erinevaid spordialasid populariseerida. Meie missioon on, et võimalikult paljud inimesed leiaksid tee spordi juurde. Hetkel keskendume suuresti vähemtuntud spordialade edendamisele, milleks on slackline, parkuur ja kiiking. Talvel viime läbi parkuuri huviringe erinevates Lõuna-Eesti koolides ja noortekeskustes. Suviti reisime üle Eesti ning teeme antud spordialade töötubasid igasugustel festivalidel, külapäevadel, laagrites.

Ühingu juhatusse kuuluvad Sergei Vertepov, Veiko Jänes ja Jaan Roose. Kooliajal, väikeses külakohas tekkis meil suur huvi parkuuri vastu, kuid sellega tegelemiseks võimalused praktiliselt puudusid. Pidime improviseerima, harjutades saltosid liivakarjäärides ning metsas pehmes samblas. Õnneks saime reedeti käia Värska Gümnaasiumi võimlas, kus praktiseerisime keerulisemaid trikke nõuka-aja mattides. Meie huvi märkas tolleaegne kooli huvijuht Viivika Kooser, kes suunas meie huvi millekski suuremaks. Asutasime tema abil MTÜ ning ka koheselt esitasime oma esimese projekti 2011. aastal Piiriveere Liideri taotlusvooru. Projekti toetati osaliselt, kuid sellest oli meile palju abi. Tänu sellele saime treeningvarustust, millega treenisime ise, kuid saime ka läbi viia töötubasid. Sealt saigi alguse meie praegune igapäevatöö, kuid seda alles 7 aastat hiljem.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist tekkis meie organisatsioonil kerge paus, kuna Jaan sattus järsku Madonna tuurile ning Sergei ja Veiko läksid maailma avastama. Kooliajal asutatud ühing ning jätkuv huvi spordi vastu tõi meid ikkagi tagasi koju ning jätkasime oma ühingu tegevustega.

Ühel hetkel avastas Sergei, et kiiking on väga äge spordiala, paarist proovimisest tekkis aina suurem huvi ning ta hakkas osalema ka võistlustel. Varsti oli kogu tiim kiikingut proovinud, ning otsustanud, et võiks ka omale kiigud soetada, et ka seda spordiala populariseerida. Kirjutasime jällegi projekti Piiriveere Liideri taotlusvooru, et küsida toetust 2 kiikingu kiige soetamiseks. Esimesel korral toetust ei antud, kuid otsustasime proovida ka teist korda. Täiendasime projekti ning teisel korral olime edukad.

Tänu sellele, et hakkasime ka kolmanda spordialaga tegelema, tekkis meil tööjõu puudus. Hakkasime kaasama lisaks veel noori, kes soovisid samuti antud spordialadega tegeleda ning neid ka teistele tutvustada. Praeguseks on meil juba väga mõnus seltskond, kellega saame läbi viia ühel üritusel korraga kolme spordiala töötubasid.

2016. aastast hakkasime läbi viima parkuuri huviringe koolides ning noortekeskustes. Alustasime kõigepealt ainult oma sünnikohas - Värskas. Meie üllatuseks noorte huvi kasvas ja kasvas ning juba jõuludeks käisid pooled kooli õpilased parkuuri huviringis. Samuti tekkis huvi ka teistel noorsootöötajatel naabruskondades. Sellest järeldasime, et meil oleks vaja veelgi varustust, mida saame ka teistesse võimlatesse transportida, et sealgi treeninguid huvitavamaks teha. Võtsime ennast jälle kätte ja kirjutasime uue projekti Piiriveere Liideri taotlusvooru ning seekord rahastati esimesel korral.

Kuna projekte saab esitada ainult 1-2 korda aastas, siis võiks olla kindel, et projekt on hästi kirjutatud. Piiriveere Liideri korraldatud infopäevad ja koolitused on olnud vägagi abistavad. Oleme nendest osa võtnud ning ka tänu sellele tõenäoliselt edukalt toetust saanud.

Tänu LEADER programmile ja Piiriveere Liidrile oleme saanud väga palju toetust, milleta meie organisatsiooni hetkel olemas ei oleks. Oleme töötubasid läbi viinud 69 erinevas Eestimaa linnas ja külas.

www.vabadussport.ee

Facebook: Vabadussport

Instagram: Vabadussport

Vaata Vabadusspordi tegemisi 20.02.19 AK saates siin.