Viime läbi Piiriveere Liideri kuvandi küsitlust

27.10.2011

Piiriveere Liiderile on seljataga viis ja pool tegevusaastat, millest kolme viimase jooksul on jagatud projektitoetust Leader programmi raames. Kokku on menetletud üle kolmesaja projektitoetuse taotluse, millest üks kuuendik on käesolevaks hetkeks ellu viidud.

Et hinnata Piiriveere Liideri kui organisatsiooni senise tegevuse tulemuslikkust viime läbi veebipõhise küsitluse taotlejate seas. Küsitluse eesmärgiks on kaardistada Piiriveere Liideri kuvandit oma tegevuspiirkonnas, arvesse võtta taotlejate tagasisidet Piiriveere Liidri edasiste tegevuste planeerimisel ja aktiviseerida seeläbi projektitoetuste taotlemist veelgi.

Küsitluse läbi viimisse on kaasatud konsultatsioonifirma Consumetric.