2019. AASTA TAOTLUSVOORUS KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

MTÜ Piiriveere Liideri 2019. a taotlusvoor oli avatud 9.-23. septembrini. Projektitaotlusi sai esitada strateegia kõikidesse kolme meetmesse. Tähtaegselt esitatud 50 projektitaotlusest hinnati 46 (hindamata jäeti kokku neli projektitaotlust taotlejate loobumiste tõttu), neist toetuse said 38 kogusummas 360 271,83 eurot.

Võrreldes viimaste taotlusvoorudega on taotlejate arv suurenenud. Ligi 43% taotlejatest pole varem Piiriveere Liiderist toetust saanud. Taotlejate seas oli kõrgeim erasektori aktiivsus (54% esitatud taotlustest), sellele järgnes kolmas sektor (44% taotlustest) ning kohalikest omavalitsustest taotlejad (2% taotlustest).

2019. a taotlusvooru kõrgeima punktiskoori pälvis hindamiskomisjonilt Spordiühing Ekstreempark MTÜ projektitaotlus, millega rajatakse Leevaku külla Võhandu jõe äärde paadisild, et parandada ja ohutuks muuta paatide veeskamine ja väljavõtmine.

Elukeskkonna arendamise meetmest (meede 1) toetatakse 13 projekti. Näiteks toetatakse Missos talviste radade valmistamise võimekuse loomist, Räpina Miikaeli kiriku akende vahetust, Meremäe seltsimaja trasside ja pesuruumi ehitust, Seto Küük MTÜ inventari soetamist väliüritustel osalemiseks, Niitsiku külamaja tualeti ja pesuruumi ehitust jt.

Ettevõtluse arendamise meetmest (meede 2) toetatakse 21 projekti. Näiteks toetatakse Ostrova Mari OÜ veevarustussüsteemi rajamist, Santex OÜ laohoone ehitust, Odentalia OÜ hambaproteesimise teenuse kättesaadavuse parandamist, VIP-Mööbel OÜ servlihvpingi soetust, Tobrox Wood OÜ toormaterjali ja valmistoodangu lao põrandate betoneerimist jt.

Ühistegevuse arendamise meetmest (meede 3.1) sai toetuse 1 projekt: Setomaa Liit MTÜ lasteasutuste mahetoidu propageerimise projekt.

Heakskiidetud projektide nimekirja leiab siit

Soovime kõigile edu projektide elluviimisel!