Eesti Leader Liidu juhatus kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2018. a. e-aadressile juhatus@leaderliit.eu

Peamised tööülesanded
  • Eesti Leader Liidu (edaspidi Liidu) büroo juhtimine
  • Liidu finants- majandusliku- ning arendustegevuse korraldamine.
Töö iseloomust tulenevad nõuded kandidaadile
  • töö mobiilne iseloom eeldab valmisolekut iseseisvalt oma tööd, töökohta ja -aega planeerida;
  • kõrgharidus vähemalt rakenduslikul tasemel;
  • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
  • kasuks tuleb Leader programmiga või teiste analoogsete programmidega töötamise kogemus
Kandideerimise info
 
Kandideerimiseks tuleb esitada kandidaadi CV ja motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirja soovitatavad komponendid:
  • kuidas kaasata liikmeid?
  • koostöö erinevate huvigruppidega
  • isiklikud vaated maaelule ja selle arenguvõimalustele.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2018.a.
e-aadressile juhatus@leaderliit.eu
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
 
 
Lisainfo:
Eesti Leader Liit
juhatus@leaderliit.eu