Piiriveere Liideri üldkoosolek toimub 19. septembril

Head Piiriveere Liideri liikmed,

olete palutud osalema MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul 19. septembril 2019 algusega kell 16.00 Kivitii Kohvikus (Määsi küla, Luhamaa, juhised).
Pärast koosolekut toimub samas orienteeruvalt kell 17.00 ühine õhtusöök.

Kui teil endal pole võimalik koosolekust osa võtta, siis saate volitada kedagi ennast esindama (volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada kellegi teise liikme eest). Lisatud volituse vorm, mis palun edastada digitaalselt allkirjastatult 18. septembriks piiriveere@piiriveere.ee või võtta kaasa esindaja poolt koosolekule.

Päevakord:
1. 2020.a tegevuskava, eelarve ja rakenduskavakinnitamine
2. Strateegia muudatuste kinnitamine
3. PVL ühisprojekti „Piiriveere Liideri vaimsuse värskendamine" kinnitamine
4. Info ja kohapeal algatatud küsimused

Palun märkige doodle'is osalemine/mitteosalemine nii koosoleku kui ka õhtusöögi osas hiljemalt 15. septembriks siin.


Lugupidamisega

Viivika Kooser
MTÜ Piiriveere Liider
juhatuse esimees