MTÜ Piiriveere Liider 2017 II vooru saab projektitaotlusi esitada 13. oktoobrini

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 5. jaanuar 2018

Infopäevad taotlejatele toimusid:
4. september kell 16.00 Mikitamäe vallamajas.
7. september kell 16.00 Misso vallamajas.

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee