Koostööpartnerid Lõuna-Karjalast tutvusid Piiriveere Liideri piirkonnaga

Külalised Piusa Külastuskeskust uudistamas.

15.05.2012

Reedel, 11. mail külastasid Piiriveere Liideri piirkonda Etelä-Karjalan Kärki-Leader tegevusgrupi liikmed, eesmärgiga tutvuda Räpina valla ning Piiriveere Liideri piirkonna, elluviidud projektide ja organisatsiooni enda tegevustega.

Hommikul külastati Räpina Vallavalitsust, kus külalisi tervitasid vallavanem Teet Helm ja Piiriveere Liideri tegevjuht Veiko Maastik. Vallavanem andis põgusa ülevaate Räpina valla projektidest, tegemistest ja tulevikuplaanidest. Piiriveere Liider tegevjuht tegi kokkuvõtte käimasolevast programmiperioodist, tuues välja ka edukamad projektinäited, mis täna Piiriveere piirkonnas elluviidud.

Peale vastuvõttu külastati Räpina valla olulisemaid objekte. Esmalt tutvuti Räpina sadamaga - vaadati oma silmaga sadama ehitust, kus objekti valmides on võimalus silduda nii väikepaadi, kui ka suurema alusega. Järgnevalt tutvuti valmiva Räpina Loomemajanduskeskuse ehitus-ja rekonstrueerimistöödega, kus vallavanem andis ülevaate maja tulevasest funktsioonist ja sisust. Meeldiv vastuvõtt leidis aset ka Räpina Paberivabrikus, kus juhataja Mihkel Peedimaa viis läbi põneva ekskursiooni ja andis põhjaliku ülevaate vabriku ajaloost. Külastati veel Räpina lasteaeda Vikerkaar ning Räpina Muusikakooli.

Päev jätkus LEADER toetuse saanud projektide külastustega. Orava noortekeskuse juhataja Kai Laanemaa andis ülevaate käimasolevatest projektidest ja aktiivsest noorsootegevusest väikevalla näitel, rõhutades kui oluline roll on aktiivsel kodanikualgatusel ja koostööl. Muuhulgas on Orava valla noortel olnud Leader-meetme projektitoetuse abil võimalus käia koostööprojekti „Noorelt noorele“ raames õppereisil Põhja-Karjalas. Järgnevalt tutvustasid Orava Tuletõrje Seltsi liikmed Orava pritsikuuri renoveerimise suurprojekti, mis on samuti saanud Leader-meetmest toetust juba kolme ehitusetapi peale. Meeliülendava elamuse jättis külalistele Piusa Külastuskeskuse ja koobaste külastus. Õppereis lõppes Värskas, kus Avatud Noortekeskuse juhataja Aleksandra Tiirman tutvustas Leader-meetmest toetatud Värska skateparki Ekstreemseid õhulende pakkuvate etteastete eest hoolitsesid parki igapäevaselt kasutavad kohalikud noored.

Koostööpartnerid Lõuna-Karjalast tutvusid Piiriveere Liideri piirkonnaga
Koostööpartnerid Lõuna-Karjalast tutvusid Piiriveere Liideri piirkonnaga