"Tobrova tsässona remont". Obinitsa Seto Muuseumitarõ Selts MTÜ

Investeeringu sisu: 

Projekti raames teostatakse katuse vahetus, palgitööd, lae ja eeskoja renoveerimine, hoone ümbruse pinnase planeerimine.

Projektiga tehakse korda ühiskondlik rajatis, mis parandab nii küla üldilmet kui kohalike eneseteadvust. Remondi käigus hoone tehnilise seisukorra parandamisel lähtutakse nii küla kui hoone ajaloolisest ning traditsioonilisest identiteedist.

Kuna eesmärgiks on, et see hoone oleks avalikus kasutuses nii turismiobjektina (lisateenus tsässona külastamine) seotuna Luikjärve taluga kui ka traditsioonilisel viisil sh külapüha ajal (Tobrova tsässon on lihavõttetsässon, külapüha on lihavõtete I püha, esmaspäeval, mil toimub tsässona läheduses ka kirmas), aitab see tõsta miljööväärtust ja suurendada seto traditsioonilise arhitektuuri eksponeeritavust, samuti väärtustada kohalikku kultuuri ja tõsta kohalike elanike eneseteadvust.

Tobrova tsässon asub Tobrova külas Koplioja kinnistul. Kinnistul asub ka 19. sajandi lõpust pärinev Luikjärve kindlustalu hoonetekompleks, mis on paari aasta pärast kavas avalikkusele avada muuseum-elamustaluna.

Toetus: 3 850,20 eurot

Facebook: Setomaa Muuseumid

www.setomuuseum.ee