Piiriveere Liideri 2017. a II vooru laekus pea nelikümmend projektitaotlust

Piiriveere Liideri 2017. aasta II taotlusvoor oli avatud 29. septembrist 13. oktoobrini. Kolme meetmesse esitati kokku 35 projektitaotlust, küsides toetust 574,5 tuh eurot. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on ligi 492 tuh eurot. Võrreldes uue perioodi kolme eelneva vooruga on taotlejate arv mõnevõrra vähenenud. Veerand vooru taotlejatest on uued, kokku üle 40% taotlejatest pole varem Piiriveere Liiderist toetust saanud.

Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse arendamise meetmesse. Esitatud taotlustega soovitakse toetust enam kui 444 tuhande euro ulatuses erinevateks investeeringuteks. Meetme eelarve maht on aga vaid 152 tuhat eurot. Kaks taotlejat küsib maksimumi lähedast toetussummat – ettevõtluse arendamise meetmes on selleks 75 tuhat eurot.

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 14 investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 107 tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 10 tuhat eurot ning keskmine küsitava toetuse suurus on ligi 8 tuhat eurot.

Ühistegevuse projekte laekus kokku kaks millega kokku taotletakse erinevate organisatsioonide ühistööks ligi 23 tuhandet eurot.

Tegevjuht Rutt Riitsaar lisab: „Heameelt teeb, et vooru on esitanud taotlusi  palju uusi taotlejaid, mis näitab, et piirkonnas on endiselt uusi tegijaid, kes soovivad piirkonda panustada. Näha on, et taotlejad on muudatused omaks võtnud, mis käesoleva vooru taotlusprotsessi sisse viisime. Näiteks selles voorus on kõigil taotlejatel võimalus oma projekti tutvustada, kas paikvaatlusel või enne hindamiskomisjoni koosolekut. Jätkuvalt on enam taotlusi ettevõtluse meetmes elukeskkonna ning koostöömeetmega võrreldes.“

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusel detsembri lõpus. Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIA-le hiljemalt 05. jaanuariks 2018.


Lisainfo:
Rutt Riitsaar
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
rutt@piiriveere.ee
+372 527 1906
www.piiriveere.ee