„Erinevas vanuses inimeste liikumisaktiivsuse suurendamine maal ja veel“, Leevakk MTÜ

Investeeringu sisu: 

Turnimis- ja võimlemisatraktsiooni soetamine ja paigaldamine, veespordi vahendite soetamine (raft, 2 vesijalgratast, 2 süsta).

Lastel on võimalus mänguväljaku kasutamiseks ning suvekuudel on nii noortel kui täiskasvanutel võimalus tegeleda Võhandu jõel veel matkamisega ja veespordi harrastamisega.

Pikaajalisemad tulemused, mis tulenevad lühiajalistest tulemustest:

  • Laste ja noorte vaba aja veetmine on sisustatud värskes õhus toimuvate sportlike, kehalist jõupingutust nõudvate tegevustega.
  • Liikumisaktiivsus on suurenenud, tekkinud huvi veespordi harrastuse vastu.
  • Piirkonna esindus osaleb veespordi/ekstreemspordi võistlustel (nt Võhandu maraton)
  • Ühise aktiivse sportliku tegevuse kaudu on perede ühtsus suurenenud.
  • Kogukonnaliikmete, sh põlvkondade ülene kaasatus on paranenud.
  • Piirkond on atraktiivsem elukeskkond.
  • Kogukonna tegevuste ja liikumisega on liitunud uued inimesed, kes on selle tee leidnud tänu uutele atraktiivsetele tegevustele, mida küla (MTÜ) pakub.

Toetus: 8 750 eurot