PVL üldkoosolek ja strateegia uuendamine

29.05.2014
PVL üldkoosolek ja strateegia uuendamine

27. mail 2014 toimus Meremäe vallamajas Piiriveere Liideri üldkoosolek. Kinnitati 2013. aasta majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus.

Toimus ka volinike koosoleku liikmete valimine, üldkoosoleku otsusega määrati järgnevaks kaheks aastaks volinike koosoleku liikmeteks nende nõusoleku alusel: Teet Helm, Leo Kütt, Ragner Lõbu, Kairi Kasearu, Kai Kalberg-Kukk, Aare Poolak, Maivi Laar, Margus Alver, Riina Sabalisk, Kai Laanemaa, Kaire Hakk, Raul Kudre, Ingrit Kala, Margus Karro, Rein Järvelill, Viivika Kooser, Rieka Hõrn, Lembit Sikk, Aigar Paas, Tiit Niilo. Üldkoosolekule järgnenud volinike koosolek valis esimeheks taas kord Teet Helmi ning aseesimeheks Viivika Kooseri.

Üldkoosoleku kolmanda päevakorrapunktina tutvustas juhatuse esimees Kaidi-Mari Liping strateegia uuendamise protsessi ning strateegiarühma töö tulemusena valminud uuendatud strateegia tööversiooni, mis esitatakse Põllumajandusministeeriumile konsulteerimiseks. Strateegiarühma töö jätkub sügisel.

Strateegia tööversiooniga saab tutvuda nii allpool kui ka Piiriveere Liideri kodulehel dokumentide rubriigis.

Ootame kommentaare ja ettepanekuid aadressile piiriveere@piiriveere.ee 30. juuniks 2014.

PVL üldkoosolek ja strateegia uuendamine